Startsida

PROFESSIONELLT FARTYGSUNDERHÅLL FÖR SVENSK YRKESSJÖFART


Muskövarvet AB - Ett av Sveriges mest kompetenta reparations- och underhållsvarv.

Vi arbetar med alla typer av fartyg och båtar inom de flesta kompetensområden.

Botanisera en stund bland våra sidor och återkom sedan till någon av oss på

kontaktsidan om du har några frågor eller funderingar.


MÅNGÅRIG ERFARENHET INOM MARINT UNDERHÅLL


Vi erbjuder professionella underhålls- och reparationsarbeten för båtar och fartyg av alla typer. Vi arbetar med helhetslösningar från idé via konstruktion, analyser, systemsäkerhet och projektering till färdig installation.


Efter mångårigt arbete med bland annat Försvarsmaktens båtar och fartyg har vi skaffat oss en bred kompetens inom de flesta utrustningar och system som förekommer på ett fartyg eller på

en båt.


NÅGRA AV VÅRA KOMPETENSOMRÅDEN


Vårt företag har många områden där vi tillhör de ledande på marknaden. Vattenjet, aluminiumskrov och scaniamotorer är exempel på områden där vi är särskilt kunniga.

VATTENJETAGGREGAT

Vi servar och reparerar vattenjetagrregat i de flesta storlekar och de flesta modeller.

Våra mekaniker är marknadsledande.


LÄS MERALUMINIUMSKROV

Muskövarvet har många års erfarenhet av aluminiumskrov. Vi besiktigar, reparerar och modifierar det mesta,


LÄS MERSCANIAMOTORER

Muskövarvet är en auktoriserad Serviceverkstad för Scaniamotorer. .LÄS MERVERKSAMHETSLEDNINGSSYSTEM


Muskövarvet arbetar efter ett strukturerat verksamhetsledningssystem som följer ISO standarderna för kvalitetsledning 9001 och miljöledning 14001.

Vi är tredjepartscertifierade enligt 2015 års standarder.