Priser

MUSKÖVARVETS PRISER 2021


Muskövarvet arbetar till väldigt stor del mot avtal och till fasta priser. För all annan verksamhet så har vi fastställt följande riktprislista att gälla från och med 2021-01-01. På förfrågan lämnar vi med fördel prisindikeringar eller om förutsättningar finns även fasta priser.


Samtliga priser anges exklusive moms. Med reservation för felskrivningar.     


TORR- OCH SJÖSÄTTNING

Båtar upp till 1 ton

1 840,00 SEK

Inkluderar taxor och arbete

Båtar över 1 ton men mindre än 5 ton

2 560,00 SEK

Inkluderar taxor och arbete

Båtar över 5 ton men mindre än 10 ton

5 360,00 SEK

Inkluderar taxor och arbete

Båtar över 10 ton men mindre än 20 ton

8 000,00 SEK

Inkluderar taxor och arbete

Båtar över 20 ton men mindre än 30 ton

9 240,00 SEK

Inkluderar taxor och arbete

Båtar över 30 ton upp till max 50 ton

10 880,00 SEK

Inkluderar taxor och arbete


STÅENDE TORRSATT FÖR EGET ARBETE

Stående torrsatt upp till 10 ton

550,00 SEK

Avser pris per arbetsdag

Stående torrsatt över 10 ton max 30 ton

600,00 SEK

Avser pris per arbetsdag

Stående torrsatt över 30 ton max 50 ton

700,00 SEK

Avser pris per arbetsdag

Stående inomhus i båthall dag 1-10

650,00 SEK

Avser pris per arbetsdag

Stående inomhus i båthall efter dag 11

550,00 SEK

Avser pris per arbetsdag


VINTERFÖRVARING

Förvaring (ytan beräknas L x B+0,5 m)

376,00 SEK

Avser pris per kvadratmeter

HT Spolning av båten

780,00 SEK

Avser pris per arbetad timme

Täckning av båt med krympplast

210,00 SEK

Avser pris per fot

Hyra av segelbåtsvagga

4 500,00 SEK

Avser pris per säsong

Kranlyft upp till 30 ton

3 500,00 SEK

Avser pris per arbetad timme


ARBETE (Pris per arbetad timme)

Fartygsmekaniker

720,00 SEK

Ordinarie arbetstid

Motormekaniker

770,00 SEK

Ordinarie arbetstid

Svetsare

720,00 SEK

Ordinarie arbetstid

Rörinstallatör

720,00 SEK

Ordinarie arbetstid

Inredningssnickare

720,00 SEK

Ordinarie arbetstid

Fartygselektriker

780,00 SEK

Ordinarie arbetstid

Teletekniker

880,00 SEK

Ordinarie arbetstid

Ytbehandlare

700,00 SEK

Ordinarie arbetstid

Projektledning

1 000,00 SEK

Ordinarie arbetstid

Ingenjörer

1 000,00 SEK

Ordinarie arbetstid

Restid

60%

Procent av ordinarie pris

Milersättning

50,00 SEK

Kronor per mil


ÖVRIGT

Trucktransporter

800,00 SEK

Avser pris per timme

Traktor

800,00 SEK

Avser pris per timme

Hjullastare

850,00 SEK

Avser pris per timme