Priser

MUSKÖVARVETS PRISER


Muskövarvet arbetar till väldigt stor del mot avtal och till fasta priser. För all annan verksamhet så har vi fastställt följande riktprislista att gälla från och med 2018-11-01. På förfrågan lämnar vi med fördel prisindikeringar eller om förutsättningar finns även fasta priser.


Samtliga priser anges exklusive moms. Med reservation för felskrivningar.     


TORR- OCH SJÖSÄTTNING

Båtar upp till 1 ton

1 650,00 SEK

Inkluderar taxor och arbete

Båtar över 1 ton men mindre än 5 ton

2 300,00 SEK

Inkluderar taxor och arbete

Båtar över 5 ton men mindre än 10 ton

4 900,00 SEK

Inkluderar taxor och arbete

Båtar över 10 ton men mindre än 20 ton

7 500,00 SEK

Inkluderar taxor och arbete

Båtar över 20 ton men mindre än 30 ton

8 400,00 SEK

Inkluderar taxor och arbete

Båtar över 30 ton upp till max 50 ton

9 900,00 SEK

Inkluderar taxor och arbete


STÅENDE TORRSATT FÖR EGET ARBETE

Stående torrsatt upp till 10 ton

500,00 SEK

Avser pris per arbetsdag

Stående torrsatt över 10 ton max 30 ton

550,00 SEK

Avser pris per arbetsdag

Stående torrsatt över 30 ton max 50 ton

660,00 SEK

Avser pris per arbetsdag

Stående inomhus i båthall dag 1-10

650,00 SEK

Avser pris per arbetsdag

Stående inomhus i båthall efter dag 11

540,00 SEK

Avser pris per arbetsdag


VINTERFÖRVARING

Förvaring (ytan beräknas L x B+0,5 m)

350,00 SEK

Avser pris per kvadratmeter

HT Spolning av båten

770,00 SEK

Avser pris per arbetad timme

Täckning av båt med krympplast

175,00 SEK

Avser pris per fot

Hyra av segelbåtsvagga

4 500,00 SEK

Avser pris per säsong

Kranlyft upp till 30 ton

3 000,00 SEK

Avser pris per arbetad timme


ARBETE (Pris per arbetad timme)

Fartygsmekaniker

660,00 SEK

Ordinarie arbetstid

Motormekaniker

700,00 SEK

Ordinarie arbetstid

Svetsare

660,00 SEK

Ordinarie arbetstid

Rörinstallatör

660,00 SEK

Ordinarie arbetstid

Inredningssnickare

660,00 SEK

Ordinarie arbetstid

Fartygselektriker

750,00 SEK

Ordinarie arbetstid

Teletekniker

850,00 SEK

Ordinarie arbetstid

Ytbehandlare

650,00 SEK

Ordinarie arbetstid

Projektledning

950,00 SEK

Ordinarie arbetstid

Ingenjörer

950,00 SEK

Ordinarie arbetstid

Restid

60%

Procent av ordinarie pris

Milersättning

40,00 SEK

Kronor per mil


ÖVRIGT

Trucktransporter

750,00 SEK

Avser pris per timme

Traktor

750,00 SEK

Avser pris per timme

Hjullastare

800,00 SEK

Avser pris per timme