Nyheter

NYHETSARKIV

Uppdaterade priser för arbeten på Muskövarvet AB.


Muskövarvet har avvaktat länge med att justera priserna som inte har justerat sedan januari 2021. Med anledning av den rådande inflationen som fört med sig att kostnaderna för allt från energi och bränsle till löner och materiel har rusat i höjden, ser vi nu ett stort behov av att justera priserna för att klara våra ökade kostnaderna. Ny prislista gäller från och med den 1 mars 2023.


2023-03-01 \\ Priser

Eric Lindahl - Ny ekonomiansvarig på Muskövarvet.


Eric Lindahl tillträder som ny Ekonomiansvarig på Muskövarvet AB från och med den 1 februari 2022. Eric kommer närmast från SafeLine Group och Global Batterier AB där han har arbetat som CFO för båda bolagen. Dessförinnan har Eric arbetat som Ekonomichef, Redovisningschef och Ekonomiansvarig i ett flertal både mindre och betydligt större företag. 


Med hjälp av Eric och hans gedigna erfarenhet och kompetens inom företagsekonomi och redovisning, såväl på företagsnivå som inom större koncerner, så kommer Muskövarvet att utvecklas ytterligare med hjälp av en moderniserad och ännu effektivare ekonomifunktion.


2022-01-14 \\ Anställningar

Carl Sjöö - Ny produktionschef på Muskövarvet.


Carl Sjöö tillträder som ny produktionschef på Muskövarvet AB från och med den 5 april 2021. Carl har tidigare arbetat som servicechef och i olika ledarroller för bland annat Quant Services, Macon AB och Finnveden Powertrain. Senast kommer Carl från Quant Services där han arbetade som servicechef.


Med hjälp av Carl och hans samlade erfarenhet och kompetens kommer Muskövarvet att ta ytterligare ett steg mot en effektivare och tydligare produktion.


2021-04-05 \\ Anställningar

Ny prislista för arbeten på Muskövarvet AB.


Muskövarvet har nu kommit till insikten att det är dags att uppdatera den riktprislista som inte har ändrats sedan 2018. Kostnaderna har ökat och vi måste därav anpassa våra priser för att få full kostnadstäckning. 


2021-01-01 \\ Priser

Dataskyddsförordningen (GDPR).


Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen i kraft, även kallad GDPR. Den nya förordningen gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

Här finner ni hur vi på Muskövarvet behandlar dina personuppgifter.


Muskövarvet värnar om den personliga integriteten. Vi lägger därför stor vikt vid att skydda de personuppgifter vi kommer i kontakt med eller än nödgade att hantera. Vår integritetspolicy förtydligar hur vi som företag behandlar våra anställdas, kunders, leverantörer och underentreprenörers samt våra besökares personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR.


Vem är ansvarig för dina personuppgifter? - Muskövarvet AB med org.nr 556675-3496 är personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsansvarig ser till att dina personuppgifter behandlas korrekt av oss själva eller annan verksamhet som i tredje hand får tillgång till uppgifter genom vår verksamhet eller i enlighet med de lagkrav som vi har att rätta oss efter. T.ex. säkerhetsskyddslagen.


Vad är en personuppgift? - Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras direkt eller indirekt. Här är några exempel på sånt som är personuppgifter om de kan knytas till en enskild person som är i livet:


Namn

Adress

Personnummer

Bilder, filmer och ljudupptagningar

IP-nummer

Anställningsnummer

Registreringsnummer


När samlar Muskövarvet in personuppgifter? - De personuppgifter som vi behandlar är de uppgifter som du har lämnat till oss, eller som vi har samlat in från dig eller en tredje part när du;:


Blir anställd hos oss

Besöker oss

Kontaktar oss för information

Kontaktar oss för att utföra ett arbete

Kontaktar oss för en prisförfrågan

Kontaktar oss angående pågående projekt där Muskövarvet är involverade


När du som kund eller blivande kund kontaktar oss via telefon eller mail så godkänner du att vi använder dina uppgifter på det sätt som vi beskriver i vår integritetspolicy. En av nyheterna med den nya förordningen är att EU-medborgare nu får rätt att kräva att företag ska ta bort deras personuppgifter efter att man till exempel valt att avsluta sina affärer med ett företag, förutsatt de inte behövs för att företaget ska kunna uppfylla andra lagkrav.


För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter? - All insamling och behandling som Muskövarvet gör av personuppgifter sker i syfte att fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt för att förbättra vår service och för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt avtal och lagar. Vi samlar också in personuppgifter för att kunna administrera intresseanmälningar, felanmälningar, säljaktiviteter, leveranser och garantiåtaganden.


Hantering av dina personuppgifter - Om du inte vill att vi behandlar dina kontaktuppgifter utöver de uppgifter vi enligt bokföringslagen är skyldiga att spara i 7 år, så kan du skriftligen anmäla detta till Muskövarvet. Du har rätt att en gång per kalenderår begära ut information om vilka personuppgifter som Muskövarvet behandlar om dig och till vilket syfte. (Registerutdrag) En ansökan om registerutdrag skall vara skriftlig och undertecknad av den sökande. Om ni vill begära registerutdrag kan detta göras till info@muskovarvet.se.


I våra registerutdrag talar vi om för dig vilken information vi har om dig och hur vi använder den. Du har när som helst rätt att korrigera felaktig eller inkomplett information om dig själv genom att kontakta oss på info@muskovarvet.se eller ta kontakt direkt med din kontaktperson.


Hur vi sparar dina personuppgifter? - Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan eller i samband med att en kundrelation inleds, ett besök hos oss genomförs, ett avtal ingås eller i övrigt i samband med en kundrelation.


På Muskövarvet använder oss av Visma som bokföringsprogram och där ligger grunden för våra sparade uppgifter om dig beroende på i vilket syfte du har kontaktat oss. I Visma sparas dina uppgifter så länge du väljer att vara anställd eler kund hos oss. För vår mejlhantering har vi ett webhotell och ölokala e-postprogram av typen Outlook. Har du mejlat oss kontaktuppgifter så godkänner du att vi sparar dessa i 12 månader för att sedan radera dem.

.


2018-05-25 \\ Lagar och förordningar

Muskövarvet anställer ny produktionschef.


Muskövarvet anställer Micael Kaarlenkaski som ny produktionschef från och med den 2 maj 2018. MIcael har tidigare arbetat i olika chefs- och ledarroller för bland annat Ericsson, AstraZeneca, Crane Currency (fd Tumba Bruk). Senast kommer Micael från Karolinska Universitetssjukhuset, där han ansvarade för all produktion av blodkomponenter i Stockholms Län.


Den tidigare produktionschefen och medgrundaren av Muskövarvet, Matias Stamboe, väljer nu att gå i pension efter 13 år med Muskövarvet och mer än 20 år på det tidigare statliga varvet på Musköbasen.


2018-05-02 \\ Anställningar

Muskövarvet skriver samarbetsavtal med Scania såsom auktoriserad serviceverkstad.


Med avtalet om auktorisation tar Muskövarvets ytterligare ett kliv i rätt riktning för att bredda kompetensområden och skaffa sig en ännu stadigare verksamhetsplattform att stå på. Avtalet ger Muskövarvet möjligeheten att utföra garantiarbeten för Scanias räkning. Genom avtalet blir Muskövarvet en del av Scanias servicenätverk.

 

Som en del av Scanias servicenätverk får Muskövarvet tillgång till hela Scanias reservdelsutbud och åtkomst till de kompetensdatabaser som finns för att på ett korrekt och professionellt sätt kunna utföra service och reparationer av Scanias marina motorapplikationer.


2018-04-03 \\ Avtal

Försvarskoncernen Saab förvärvar reparationsvarvet Muskövarvet samt den svenska stridsbåtstillverkaren N. Sundin Dockstavarvet, med en sammanlagd omsättning på cirka 250 miljoner kronor och 80 anställda.


Förvärven görs för att stärka Saabs produktportfölj inom det marina segmentet.


Muskövarvet är ett reparationsvarv beläget i Muskö marinbas i den södra delen av Stockholms skärgård. Varvet servar huvudsakligen den svenska marinens amfibiestyrkor. Enligt Muskövarvets hemsida grundades det 2005 av tre tidigare Försvarsmaktsanställda varvsarbetare.


Dockstavarvet, baserat utanför Örnsköldsvik, grundades 1905 och har under de senaste 30 åren utvecklat och tillverkat avancerade och snabba strids- och patrullbåtar för både civila och militära tillämpningar. Hittills har fler än 200 enheter på tre kontinenter levererats. Enligt Dockstavarvets hemsida äger Dockstavarvet 55 procent av Muskövarvet sedan 2007.


"Med detta förvärv kommer Saab att stärka produktportföljen för ytfartyg samt öka sin kapacitet för support och underhåll på Musköbasen. Saabs globala närvaro kommer också att underlätta marknadsföring och framtida export av Dockstavarvets produkter", säger Gunnar Wieslander, chef för Saabs affärsområde Kockums, i pressmeddelandet. De inköpta varven kommer att ingå i detta affärsområde.


Säljare är bröderna Sundin i Docksta som är sonsöner till grundaren av Dockstavarvet. Försäljningen görs främst av generationsskiftesskäl. "Vi har drivit företaget sedan 1975 och har väl egentligen kört på 'övertid' de senaste åren", säger de i ett pressmeddelande från Dockstavarvet.  Muskövarvet säljs av bröderna Sundin och de tre grundarna av företaget som sedan 2007 är minoritetsägare av bolaget.


Enligt offentliga bolagsuppgifter omsatte Dockstavarvet 117 miljoner kronor 2016 och uppnådde ett rörelseresultat på 9,3 miljoner, medan Muskövarvet omsatte 138 miljoner med ett rörelseresultat på 14,5 miljoner samma år. Sammanlagt innebär det en rörelsemarginal på cirka 9,3 procent.


Affärsområdet Saab Kockums omsatte 2,3 miljarder kronor 2016 och uppnådde ett rörelseresultat på 134 miljoner, motsvarande en rörelsemarginal på 5,8 procent.


2017-12-21 \\ Förvärv